มีดี ตลาดนัดของดีที่ต้องแชร์

Me-D e-Marketplace ศูนย์รวมผู้ประกอบการดิจิทัลเพื่อหน่วยงานภาครัฐ เป็นบริการที่รวบรวมรายการผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากการลงทะเบียนกับ สพร. จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มตัวเลือกการสรรหาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานผู้จัดอบรมต่าง ๆ เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลหลักสูตรการอบรมสำหรับส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขยายผลต้นแบบไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทั่วประเทศ

ลงทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล มั่นใจ!!! ข้อมูลปลอดภัย 100%

ลงทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล มั่นใจ!!! ข้อมูลปลอดภัย 100%

https://forms.office.com/r/z9GUASrCdW

ผู้ประกอบการ

หน่วยงานจัดอบรม

ต้นแบบนวัตกรรม