สินวัฒนามุ่งมั่นในการสนับสนุน SMEs ไทย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs มุ่งเน้นในความรับผิดชอบและการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน เราส่งเสริมการเงินด้วยการเงินทางเลือก – การลงทุนแบบระดมทุนจะเปิดโอกาสอย่างไม่จำกัดให้กับทุกคน

สร้างสรรค์และสร้างการเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วย crowdinvesting ร่วมกับนักลงทุนของเรา สอดคล้องกับ BCG, SDGs และ ESG, เราใส่ใจและอุทิศในสิ่งที่เราสนับสนุน

เราจะเติบโตไปสู่ความสำเร็จและสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันผลกระทบเชิงบวก ที่สร้างความต่างอย่างมีนัยสำคัญ


เราคือการระดมทุนเพื่อทุกอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสร้างสมดุลระหว่างบุคลากรที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี คืนแก่ชุมชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะกับทุกคน!

ที่อยู่

140/17 อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

02 233 3723

โทรสาร

N/A

อีเมล


support@sinwattana.com