Cloudee Telecom Co., Ltd.

ที่อยู่

75/23 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 17 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

02 821 5777

โทรสาร

N/A

อีเมล

sales@gocloudee.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : ชำระค่าธรรมเนียม

บริการ : ปัญญาประดิษฐ์ ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบสื่อสาร / โทรคมนาคม ระบบบริหารการขาย ระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) การตลาดดิจิทัล

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร