Lugent (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่

23/74 อาคารรอยัลซิตี้ อเวนิว ชั้น 1 โซนจี ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามเก้า
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

063 209 5441, 063 268 7671, 063 272 4791

โทรสาร

N/A

อีเมล

sales@lugentcorporation.com

เว็บไซต์

http://www.lugentcorporation.com/th/

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : ชำระค่าธรรมเนียม

บริการ : พัฒนาแอปพลิเคชัน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบบริหารการขาย

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร