Tailor Solutions Co.,Ltd

ที่อยู่

29/126 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

080 522 2999

โทรสาร

N/A

อีเมล

contact@tailor-solutions.com

เว็บไซต์

http://www.tailor-solutions.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนาแอปพลิเคชัน พัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารการขาย

ข้อมูลอ้างอิง : FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : ภูเก็ต