iPanda Co., Ltd.

ที่อยู่

เลขที่ 15 ซอยประชาอุทิศ83 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์

096 904 5454

โทรสาร

02 871 6100

อีเมล

ipanda2022@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

บริการ : พัฒนา API ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบคลาวด์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดการสินค้า

ข้อมูลอ้างอิง : Startup Thailand DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร