Click 2 Solutions Co., Ltd.

ที่อยู่

1/13 ซ.ป่าห้า ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์

085 863 9988

โทรสาร

N/A

อีเมล

N/A

เว็บไซต์

www.click2solutions.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : เชียงใหม่