EM Work Group Co., Ltd.

ที่อยู่

99 ซ.พุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท์

080 459 6996

โทรสาร

N/A

เว็บไซต์

www.emworkgroup.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียม จัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น พิสูจน์และยืนยันตัวตน ตรวจและพิจารณาคำขอ สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น อนุมัติ

บริการ : พัฒนา API ระบบ ERP ข้อมูลขนาดใหญ่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบยืนยันตัวตน สืบค้นข้อมูล ระบบลงทะเบียน ระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบบริหารการขาย ระบบจัดการสินค้า

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร