Jump Up Co., Ltd.

ที่อยู่

282 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์

089 622 2656

โทรสาร

N/A

อีเมล

admin@jumpup.online

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : ขอนแก่น