Lanna Softworks Co., Ltd.

ที่อยู่

50/5-9 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์

053 223 348

โทรสาร

N/A

เว็บไซต์

www.lannasoftworks.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : เชียงใหม่