Giant System Design Co., Ltd.

ที่อยู่

39 หมู่ที่ 8 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์

02 887 6635-6

โทรสาร

02 887 6637

เว็บไซต์

www.giantsystemdesign.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบบัญชี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร