JenniferSoft (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่

163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทรศัพท์

02 163 4630, 061 597 4559

โทรสาร

N/A

เว็บไซต์

www.jennifersoft.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบ ERP สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร