Landometer Co., Ltd.

ที่อยู่

23/34-35 ห้อง 4D ชั้น 4 เซ็นทรัล สเตชั่น ทาวเวอร์ ถ.ตรีมิตร
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

โทรศัพท์

02 938 2170

โทรสาร

N/A

อีเมล

hello@landometer.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

บริการ : พัฒนา API ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบธุรกิจอัจฉริยะ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร