Playbasis (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยู่

75/48 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) คลองเตยเหนือ กทม. 10110

โทรศัพท์

02 262 0457

โทรสาร

N/A

อีเมล

info@playbasis.com

เว็บไซต์

N/A

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อมูลอ้างอิง : AIEAT สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร