PSR Access Co., Ltd.

ที่อยู่

15/1 ซ.นวมินทร์ 111 แยก 13 แขวงนวมินทร์ เชตบึงกุ่ม กทม. 10240

โทรศัพท์

02 130 7396

โทรสาร

02 130 7397

อีเมล

N/A

เว็บไซต์

www.psrac.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร