Synature Technology Co., Ltd.

ที่อยู่

55/165 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซ.ลาดพร้าว 88 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทรศัพท์

02 530 3835-6

โทรสาร

02 530 3092

อีเมล

info@synaturegroup.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : ชำระค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : ฐานข้อมูล พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบคลาวด์ ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบบริหารการขาย

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร